Pirmdiena, 26. jūnijs
Šodien sveicam: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2017-04-04
Kandidātu sarakstu iesniegšana domes vēlēšanām

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017. gada 14. līdz 24. aprīlim.
Ērgļu novada deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz Ērgļu novada vēlēšanu komisijai Ērgļu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 10, Ērgļos, kabinetā Nr.9.
Vēlēšanu komisijas pieņemšanas laiki:
No 14.aprīļa līdz 17. aprīlim komisija sazvanāma pa telefonu: 29479139
18. aprīlī no plkst.   9.00 -  11.00
19. aprīlī no plkst. 16.00 – 18.00
20. aprīlī no plkst. 12.00 – 14.00
21. aprīlī no plkst.   9.00 – 11.00
24. aprīlī no plkst. 14.00 – 18.00

Ārpus norādītā laika, par tikšanos un sarakstu iesniegšanu var vienoties ar Ērgļu novada vēlēšanu komisiju sazvanoties pa telefonu: 29479139

Kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā "Kandidātu sarakstu iesniegšana" un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcija "2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija".
Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas).
Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski.
Iesniegums par piekļuves tiesībām KSS (26.50 KB) (165.13 KB)
Kandidātu sarakstus novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, drīkst iesniegt:
1) reģistrēta politiskā partija;
2) reģistrēta politisko partiju apvienība;
3) divu vai vairāku reģistrētu politisko partiju apvienība, kas nav oficiāli reģistrēta kā politisko partiju apvienība Uzņēmumu reģistrā;
4) kā arī vēlētāju apvienības.
Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, tiesības iesniegt kandidātu sarakstu vēlēšanu komisijā, būt klāt attiecīgās vēlēšanu komisijas, kā arī pašvaldības teritorijā izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sēdēs ir pirmajiem trīs kandidātu saraksta parakstītājiem. Šīm personām atsevišķs pilnvarojums nav nepieciešams.

Kas ir vēlētāju apvienība?
Vēlētāju apvienību veido kandidātu sarakstā iekļautie deputātu kandidāti un ne mazāk kā divdesmit attiecīgās pašvaldības vēlētāji, kuri ir piekrituši kļūt par vēlētāju apvienības atbalstītājiem un ir parakstījuši attiecīgās vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu.

Vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu drīkst parakstīt tikai tie vēlētāji:
1) kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā (šā gada 3. februārī) ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem.

Pašvaldību vēlēšanu deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1) jābūt Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonim;
2) jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
3) jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
4) vēlēšanu dienā ir jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu.

Persona drīkst kandidēt tikai tās pašvaldības vēlēšanās, kur kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:
1) viņam ir bijusi bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz pēdējos 10 mēnešus,
2) viņš ir nostrādājis kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus,
3) viņam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksts ir jāparaksta. Ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, tas jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem, kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Parakstot vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu, jānorāda katra vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un reģistrētā dzīvesvieta.
Vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu drīkst parakstīt tikai tādi vēlētāji, kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem. Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu.

Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:
1) priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedz 4000 iespiedzīmes un kuru ir parakstījuši visi sarakstā pieteiktie deputātu kandidāti;
2) bankas izsniegts dokuments par drošības naudas iemaksu pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta kontā. (Iemaksājamās drošības naudas apmēru skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 18.pantā);
3) katra kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma prasībām;
4) katra kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst kandidēšanas nosacījumiem un uz viņu neattiecas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi;
5) katra kandidāta parakstīta informācija ar likumā prasītajām ziņām par kandidātu (skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 17.panta 1.daļas 3.apakšpunktu);
6) par kandidātu, kurš ir citas ES dalībvalsts pilsonis, jāpievieno apliecinājums, ka šim kandidātam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam ES dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir;
7) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kurai attiecīgās pašvaldības teritorijā nav deklarētās dzīvesvietas, bet ir īpašums, kas atrodas attiecīgajā pašvaldībā, kandidāta sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību;
8) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kurai attiecīgās pašvaldības teritorijā nav deklarētās dzīvesvietas, bet kura attiecīgās pašvaldības teritorijā ir nostrādājusi kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa;
9) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 10.pantā minētajiem amatiem, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu;
10) ja vēlētāju apvienības kandidātu saraksta nosaukums sakrīt ar kādas reģistrētas politiskās partijas vai reģistrētas partiju apvienības nosaukumu, kandidātu sarakstam pievienojams šīs politiskās partijas vai politisko partiju apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojums saraksta iesniedzējiem iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes vēlēšanām;
11) ja apvienotu kandidātu sarakstu ir iesniegušas vairākas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā, kandidātu sarakstam pievienojams visu attiecīgo politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojums.

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domēm ievēlējamo deputātu skaitu.
Novados, kuros vēlēšanu izsludināšanas dienā ir līdz 5000 iedzīvotāju, domē ievēlējami 9 deputāti. Tā kā Ērgļu novada domē ievēlējamo deputātu skaits ir 9, tad maksimālais kandidātu skaits kandidātu sarakstā ir 9+3=12.
Minimālais kandidātu skaits, ko drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ir viens.

 


     Jūnijs 2017     
1 234
56789 1011
1213 141516 1718
1920 21 22 232425
2627282930
ĒRGĻU NOVADA KARTEAlternative content

Get Adobe Flash player

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2010 Ērgļu novada dome
Izstrādāts : DirectHit