ĒRGĻU
apvienība
Piektdiena, 2. decembris
Šodien sveicam: Sniedze, Meta
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2015-03-09
Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2015

No 2015. gada 9. marta līdz 9. aprīlim Vidzemes plānošanas reģions izsludina „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2015” projektu pieteikumu konkursu.
2015. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot mūsu novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Šī mērķa sasniegšanai tiks atbalstīti tādi reģionālas nozīmes projekti, kas paredz sekojošu uzdevumu izpildi:
•    Sagaidot Latvijas simtgadi - Vidzemes unikālā kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma saglabāšana, tostarp apzināšana, izpēte, tālāknodošana, popularizēšana;
•    Jaunrades veicināšana un radošo industriju attīstība, tostarp jaunu Vidzemes kultūras produktu radīšana, esošo kultūras pakalpojumu pilnveidošana;
•    Zināšanu pārnese, tostarp zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāšana, analīze un izmantošana, kā arī kultūras darbinieku zināšanu pilnveide un profesionālā izaugsme;
•    Sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta auditorijas iesaistīšana un līdzdalība kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs.

„Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu pieteikumu konkursa ietvaros šogad tiks sadalīts 72 700 EUR liels finansējums, uz kuru var pretendēt juridiskas personas ar neierobežotu projektu skaitu. Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu saņems kultūras projekti, kuri būs sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un uzdevumiem.

„Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” ietvaros finansējumu saņēmušie projekti jāīsteno laika posmā no 2015. gada maija līdz 2015. gada decembrim.  

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2015. gada 9. aprīlis plkst. 17:00. Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa). Adrese - Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsu novads, Cēsis, LV - 4101.

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami Vidzemes plānošanas reģionā mājaslapā, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda mājas lapā.
Vidzemes plānošanas reģions martā rīkos četrus informatīvos seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu „Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2015” projektu konkursam:
•    19. martā plkst. 11.00 Alūksnē (Alūksnes novada pašvaldības ēkas Mazā zāle, Alūksne, Dārza iela 11);
•    19. martā plkst. 15.30 Cesvainē (Cesvaines novada pašvaldība, Cesvaine, Pils iela 1A);
•    23. martā plkst.10.00 Limbažos (Limbažu novada pašvaldība, Limbaži, Rīgas iela 16);
•    23. martā plkst. 15.00 Smiltenē (Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, Smiltene, Gaujas iela 1).
Aicinām apmeklēt seminārus, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un uzzinātu par projektu pieteikumu sagatavošanas kārtību un šī gada programmas prioritātēm un mērķiem.

Projektu konkursu rīko Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu.  Vidzemes kultūras programmas finansējums ir saņemts valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” atbalstītajā mērķprogrammā, kuras galvenais mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos.

 

Papildu informācija: Ieva Vītola, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, E-pasts: ieva.vitola@vidzeme.lv; www.vidzeme.lv

 

 


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit