ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 29. novembris
Šodien sveicam: Ignats, Virgīnija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2015-12-30
Atbalsts lauku ceļiem

Saskaņā ar 18.08.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475, šajā plānošanas periodā tiek paredzēts valsts un ES atbalsts pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve. Prioritāte atbalsta saņemšanai MK noteikumos paredzēta pašvaldības ceļiem, kas ved uz lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem. Pieejamā kvota Ērgļu novadam ir EUR 420 000, kas izmantojama līdz 2019.gada 1.decembrim, atbalsta intensitāte 90%. Projektā ietveramos objektus nosaka pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem, sarindo un apspriež ar vietējiem uzņēmējiem.
2015. gada 12. novembrī Ērgļu saieta namā notika projektā ietveramo objektu (pašvaldības ceļu) un to atlasei izvirzāmo kritēriju apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem (arī citiem interesentiem). Sanāksmē piedalījās projektā iesaistītie pašvaldības speciālisti un 17 uzņēmēji. Dalībnieki tika iepazīstināti ar domes lēmuma projektu “Par publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai izvirzāmo objektu atlases kritērijiem”. Uzņēmēji piekrita izvirzāmajiem pārbūvējamo ceļu atlases kritērijiem un izteica priekšlikumus, kuri ceļi vai to posmi būtu pārbūvejami. Sanāksmes dalībnieki izvirzīja no uzņēmēju vidus kandidātus darba grupai, kura saskaņā ar domes apstiprinātajiem kritērijiem sastādīs pārbūvējamo ceļu sarakstu proritārā secībā, kā arī veiks projekta uzraudzību.
Pašvaldības domes apstiprinātā darba grupa 2015. gada 3. decembrī veica projektā iekļaujamo ceļu apsekošanu dabā. Tika apsekoti 8 objekti, kuri saskaņā ar atlases kritērijiem saņēma lielāko punktu skaitu. Darba grupa ierosināja projektā iekļaut 6 objektus. Šis saraksts tika apstiprināts pašvaldības domes sēdē 2015. gada 29. decembrī. Pašvaldība rīko pārbūvējamo ceļu saraksta publisko apspriešanu. Novada iedzīvotāji, it īpaši uzņēmēji, tiek aicināti līdz 2016. gada 27. janvārim izteikt viedokli par pārbūvējamo ceļu sarakstu un to atlases kritērijiem, rakstiski iesniedzot iesniegumu pašvaldībā Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, LV-4840 vai elektoniski: ergli@ergli.lv. Ar publiskās apspriešanas rezultātiem uzņēmēji un citi interesenti tiks iepazīstināti publiskās apspriešanas sanāksmē 2016. gada 27. janvārī plkst.11.00 Ērgļu saieta namā Rīgas ielā 5, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā. Uz jūsu jautājumiem atbildēs pašvaldības vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera, t.26468124, epasts: attistibas.nodala@ergli.lv vai izpilddirektors Māris Grīnbergs, t.26471778, epasts: izpilddirektors@ergli.lv
Projektā iekļaujamo objektu saraksts un domes lēmumi pieejami šeit:


 A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit