ĒRGĻU
apvienība
Svētdiena, 23. janvāris
Šodien sveicam: Strauta, Grieta
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  MeklētSaistošie_noteikumi_Nr_2_28_01_2021_Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Ērgļu novadā.pdf Saistošie noteikumi Nr 2 28 01 2021 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Ērgļu novadā.pdf (343.14 KB)

Saistošie_noteikumi_Nr_3_Grozijumi_Ērgļu_novada_pašvaldības_nolikumā.pdf Saistošie noteikumi Nr 3 Grozijumi Ērgļu novada pašvaldības nolikumā.pdf (282.07 KB)

Saistošie_noteikumi_Nr_4_29_08_2019_grozījumi_Ērgļu_novada_pašvaldības_nolikumā.pdf Saistošie noteikumi Nr 4 29 08 2019 grozījumi Ērgļu novada pašvaldības nolikumā.pdf (185.12 KB)

Saistošie_not_Nr_2_30_05_2019_ Decentralizēto_kanalizācijas_pakalpojumu_sniegšanas_un_uzskaites_kārtība_ar_pielikumiem.pdf Saistošie not Nr 2 30 05 2019 Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība ar pielikumiem.pdf (1.506 MB)

Saist_not_Nr.3_30_08_2018_Pašvaldības_sniegto_sociālo_pakalpojumu_saņemšanas_un_samaksas_kārtība.pdf Saist not Nr.3 30 08 2018 Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība.pdf (314.88 KB)

Nr.12_26_10_2017_Par_ipasuma_izvertesanu_nosakot_gimenes_atbilstibu_trucigas_gimenes_personas_statusam.pdf Nr.12 26 10 2017 Par ipasuma izvertesanu nosakot gimenes atbilstibu trucigas gimenes personas statusam.pdf (270.33 KB)

Saist_not_Nr.11_grozījumi_2015_26_marta_noteikumos_Nr_6_Kārtība_kādā piešķirami_un_izmaksājami_Ērgļu_novadā_piešķirtie_pabalsti.pdf Saist not Nr.11 grozījumi 2015 26 marta noteikumos Nr 6 Kārtība kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novadā piešķirtie pabalsti.pdf (277.21 KB)

Saist_not_Nr.10_26_10_2017_grozījumi_2015_26_marta_noteikumos_Nr5_Sociālās_palīdzības_pabalstu_piešķiršanas_noteikumi_Ērgļu_novadā.pdf Saist not Nr.10 26 10 2017 grozījumi 2015 26 marta noteikumos Nr5 Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā.pdf (282.11 KB)

Saist_not_Nr.9_26_10_2017_grozijumi_2017_gada_26_janvāra_saistošajos_noteikumos_Nr.2_Par_ģimenes_vai_atsevišķi_dzīvojošas_personas_atzīšanu_par_maznodrošinātu.pdf Saist not Nr.9 26 10 2017 grozijumi 2017 gada 26 janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu.pdf (279.21 KB)

Precizeti_saistosie_noteikumi_Nr.8_26_10_2017_Par_sabiedrisko_udenssaimniecibas_pakalpojumu_sniegsanas_un_lietosanas_kartibu_Erglu_novada.pdf Precizeti saistosie noteikumi Nr.8 26 10 2017 Par sabiedrisko udenssaimniecibas pakalpojumu sniegsanas un lietosanas kartibu Erglu novada.pdf (477.77 KB)

Saistošie_noteikumi_Nr.6_24_08_2017_Grozījumi_Ērgļu_novada_pašvaldības_nolikumā_1.pdf Saistošie noteikumi Nr.6 24 08 2017 Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības nolikumā 1.pdf (268.56 KB)

Nr.3_26_01_2017_Grozijumi_26_03_2015_saistosajos_noteikumos_Nr.5_socialas_palidzibas_pabalstu_pieskirsanas_noteikumi_Erglu_novada.doc Nr.3 26 01 2017 Grozijumi 26 03 2015 saistosajos noteikumos Nr.5 socialas palidzibas pabalstu pieskirsanas noteikumi Erglu novada.doc (1.659 MB)

Nr.2_26_01_2017_Par_gimenes_vai_atseviski_dzivojosas_personas_atdzisanu_par_mazdrosinatu.doc Nr.2 26 01 2017 Par gimenes vai atseviski dzivojosas personas atdzisanu par mazdrosinatu.doc (1.704 MB)

Nr.6_27_08_2009_Ērgļu_novada_ pašvaldības_sniegto_sociālo_pakalpojumu_saņemšanas_un_samaksas_kārtība.doc Nr.6 27 08 2009 Ērgļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība.doc (84.5 KB)

Saistosie_noteikumi_Nr.4_26_05_2016_grozijumi_21_10_2010_saistosajos_not_Nr.16_Par_pasvaldibas_nodevam_Erglu_novada.doc Saistosie noteikumi Nr.4 26 05 2016 grozijumi 21 10 2010 saistosajos not Nr.16 Par pasvaldibas nodevam Erglu novada.doc (1.679 MB)

Saistosie_noteikumi_Nr.2_28_04_2016_par_saistoso_noteikumu_publicēsanas_vietu.doc Saistosie noteikumi Nr.2 28 04 2016 par saistoso noteikumu publicēsanas vietu.doc (40 KB)

Nr.11_24.09.2015_Par_aizlieguma_noteiksanu_genetiski_modificeto_kulturaugu_audzesanu_Ergļu_novada_administrativaja_teritorija.doc Nr.11 24.09.2015 Par aizlieguma noteiksanu genetiski modificeto kulturaugu audzesanu Ergļu novada administrativaja teritorija.doc (1.658 MB)

Saist_not_Nr.6_26_03_2015_Kartiba_kada_pieskirami_Erglu_novada_pasvaldibas_pabalsti.doc Saist not Nr.6 26 03 2015 Kartiba kada pieskirami Erglu novada pasvaldibas pabalsti.doc (1.686 MB)

Saist_not_Nr.5_26_03_2015_Socialas_palidzibas_pabalstu_pieskirsanas_noteikumi_Erglu_novada.doc Saist not Nr.5 26 03 2015 Socialas palidzibas pabalstu pieskirsanas noteikumi Erglu novada.doc (1.705 MB)

Nr.4_26.02.2015_Par_pasvaldibas-pabalstu_aizbildniba_esosam_bernam.doc Nr.4 26.02.2015 Par pasvaldibas-pabalstu aizbildniba esosam bernam.doc (1.66 MB)

Nr.3_26.02.2015_Par_pasvaldibas-palidzibu_audzugimenem.doc Nr.3 26.02.2015 Par pasvaldibas-palidzibu audzugimenem.doc (1.67 MB)

Nr.2_26.02.2015_Grozijumi_Erglu_novada_pasvaldibas_nolikuma.doc Nr.2 26.02.2015 Grozijumi Erglu novada pasvaldibas nolikuma.doc (1.653 MB)

Saistosie_noteikumi_Nr.7_28.08.2014_Par_lidzfinansejuma_samaksas_kartibu_Erglu_Makslas_un_muzikas_skola.doc Saistosie noteikumi Nr.7 28.08.2014 Par lidzfinansejuma samaksas kartibu Erglu Makslas un muzikas skola.doc (1.668 MB)

Nr.10_30_10_2014_Grozijumu_Erglu_novada_pasvaldibas_nolikuma.doc Nr.10 30 10 2014 Grozijumu Erglu novada pasvaldibas nolikuma.doc (1.654 MB)

Nr.3_ 23.01.2014_grozijumi_saistosajos_not_soc_palidzibas_pabalstu_pieskirsana.doc Nr.3 23.01.2014 grozijumi saistosajos not soc palidzibas pabalstu pieskirsana.doc (1.656 MB)

Nr.2_ 23.01.2014._Grozījumi_Ērgļu_novada_pašvaldības_nolikumā.doc Nr.2 23.01.2014. Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības nolikumā.doc (1.653 MB)

Nr.7_ 31.10.2013._groz_pasv_nolik.doc Nr.7 31.10.2013. groz pasv nolik.doc (1.653 MB)

Nr.8_ 31.10.2013._groz_sab_kartibu.doc Nr.8 31.10.2013. groz sab kartibu.doc (1.665 MB)

Nr.9_ 31.10.2013._groz_soc_pabalsti.doc Nr.9 31.10.2013. groz soc pabalsti.doc (1.658 MB)

Nr.10_ 31.10.2013._groz_zemes_noma.doc Nr.10 31.10.2013. groz zemes noma.doc (1.655 MB)

Nr.11_ 31.10.2013._groz_par_pasvaldibas_nodevam.doc Nr.11 31.10.2013. groz par pasvaldibas nodevam.doc (1.668 MB)

Nr.12_ 31.10.2013._groz_tidzniecibu_publiskas_vietas.doc Nr.12 31.10.2013. groz tidzniecibu publiskas vietas.doc (1.669 MB)

Nr.13_ 31.10.2013._groz_pasvaldibas_palidzibu_audzugimenem.doc Nr.13 31.10.2013. groz pasvaldibas palidzibu audzugimenem.doc (1.655 MB)

Nr.3_25.07.2013._Grozījumi_2006_gada_21_septembra_saistošajos_noteikumos_Nr_1_Ērgļu_novada_pašvaldības_nolikums.doc Nr.3 25.07.2013. Grozījumi 2006 gada 21 septembra saistošajos noteikumos Nr 1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc (1.664 MB)

Nr.10_29.11.2012._Koku cirsana arpus meza.doc Nr.10 29.11.2012. Koku cirsana arpus meza.doc (1.67 MB)

Nr.7_Par_nodokļu_atbalsta_pasākuma_piemērošanu_nekustamā_īpašuma_nodoklim.doc Nr.7 Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim.doc (45 KB)

Nr.4_28.06.2012.Grozijumi_2006.g.21sept.saistošajos_noteikumos_Nr_1_Ērgļu_novada_pašvaldības_nolikums.doc Nr.4 28.06.2012.Grozijumi 2006.g.21sept.saistošajos noteikumos Nr 1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc (58 KB)

Nr.2_29_03_2012_grozijumi 17.12.2008.saist_not_Par soc.palidz.pab.piešķirsanu.doc Nr.2 29 03 2012 grozijumi 17.12.2008.saist not Par soc.palidz.pab.piešķirsanu.doc (63.5 KB)

Nr12_24_11_2011_Grozījumi_saistošajos_noteikumos_Nr_15_Par_atkritumu_apsaimniekosanu_Ērgļu_novadā.doc Nr12 24 11 2011 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr 15 Par atkritumu apsaimniekosanu Ērgļu novadā.doc (66 KB)

Nr11_ 24_11_2011_Par_ Ērgļu_novada_pašvaldības_paīidzību_audžuģimenēm.doc Nr11 24 11 2011 Par Ērgļu novada pašvaldības paīidzību audžuģimenēm.doc (67.5 KB)

Nr.6_27_06_2011_Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā.doc Nr.6 27 06 2011 Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ērgļu novadā.doc (54 KB)

Nr.1. Ērgļu novada pašvaldības nolikums ar grozījumiem līdz 28.04.2011.doc Nr.1. Ērgļu novada pašvaldības nolikums ar grozījumiem līdz 28.04.2011.doc (152 KB)

Nr.3 31.03.2011.Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanu Ērgļu novadā.doc Nr.3 31.03.2011.Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanu Ērgļu novadā.doc (822 KB)

Nr.5 28.04.2011. Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc Nr.5 28.04.2011. Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc (63 KB)

Nr.15 16.09.2010. Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā.doc Nr.15 16.09.2010. Par atkritumu apsaimniekošanu Ērgļu novadā.doc (79 KB)

Nr.16_21.10.2010. Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā.doc Nr.16 21.10.2010. Par pašvaldības nodevām Ērgļu novadā.doc (99 KB)

Nr.13 16.09.2010.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc Nr.13 16.09.2010.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr. 1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc (45 KB)

Nr.12 26.08.2010.Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā.doc Nr.12 26.08.2010.Par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ērgļu novada administratīvajā teritorijā.doc (39 KB)

Nr.8 21.06.2010. Par augstas detalizācijas topogrāfisās informācijas aprites kārtību Ērgļu novadā.doc Nr.8 21.06.2010. Par augstas detalizācijas topogrāfisās informācijas aprites kārtību Ērgļu novadā.doc (45 KB)

Nr.3 25.02.2010.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc Nr.3 25.02.2010.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc (45.5 KB)

Nr.1 20.01.2010. Grozījumi 2008.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā.doc Nr.1 20.01.2010. Grozījumi 2008.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā.doc (96.5 KB)

Nr.10 26.11.2009. Grozījumi 2006.gada 2.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā.doc Nr.10 26.11.2009. Grozījumi 2006.gada 2.oktobra saistošajos noteikumos Nr.4 Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā.doc (47 KB)

Nr.4_27.08.2009.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc Nr.4 27.08.2009.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc (100.5 KB)

Nr.2 30.04.2009 Par pašvaldības zemes nomu Ērgļu novadā.doc Nr.2 30.04.2009 Par pašvaldības zemes nomu Ērgļu novadā.doc (94 KB)

Nr.11_17.12.2008.Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā.doc Nr.11 17.12.2008.Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Ērgļu novadā.doc (96 KB)

Nr.3 24.04.08. Audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ērgļu novada pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte.doc Nr.3 24.04.08. Audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ērgļu novada pirmskolas izglītības iestādē Pienenīte.doc (89.5 KB)

Nr.2_28.02.2007.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc Nr.2 28.02.2007.Grozījumi 2006.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.1 Ērgļu novada pašvaldības nolikums.doc (91 KB)

Nr.4 2.10.2006. Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā.doc Nr.4 2.10.2006. Par sabiedrisko kārtību Ērgļu novadā.doc (59 KB)

Nr.3 23.03.2000.Par Ērgļu pagasta cieto sadzives atkritumu savakšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu.doc Nr.3 23.03.2000.Par Ērgļu pagasta cieto sadzives atkritumu savakšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu.doc (50 KB)

A- A A+ T T T T
     Janvāris 2022     
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
ĒRGĻU NOVADA KARTEDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2022 Ērgļu novada dome


Izstrādāts : DirectHit