Pirmdiena, 26. jūnijs
Šodien sveicam: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis
Kontaktinformācija

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@ergli.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2017-03-31
Aicinājums pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem

2017.gada 3. jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Ērgļu novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi. 662. iecirknis būs atvērts Ērgļu saieta namā, 664. iecirknis darbosies Jumurdas pagasta pārvaldē, un 675. iecirknis – Ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks” Sidrabiņos . Lai nodrošinātu vēlēšanas iecirkņu darbību, nepieciešams 21 vēlēšanu iecirkņu komisiju loceklis, līdz ar to Ērgļu novada pašvaldības vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos uz vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu amatiem.

   1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:
– reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
– ne mazāk kā 10 vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
– attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

   2. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisiju loceklis darbam iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

   3. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
– kurš prot latviešu valodu;
– kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
– kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
– kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
– kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

   4. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv sadaļā “Normatīvie dokumenti” vai izdrukātā veidā Ērgļu novada pašvaldībā pie lietvedes. Pieteikums iesniedzams Ērgļu novada pašvaldībā, lietvedes kabinetā Nr.1, Rīgas ielā 10, Ērgļos, no 2017. gada 3.aprīļa plkst. 9.00 līdz 13. aprīlim plkst.15.00.
– ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi;
-  kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

   5. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Ērgļu novada vēlēšanu komisija. Ērgļu novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

   6. Iecirkņu komisiju priekšsēdētājus un sekretārus ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Ērgļu novada vēlēšanu komisija.
 

Ērgļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Aivis Masaļskis, tālr. 29479139.

 


     Jūnijs 2017     
1 234
56789 1011
1213 141516 1718
1920 21 22 232425
2627282930
ĒRGĻU NOVADA KARTE



Alternative content

Get Adobe Flash player

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu novada pašvaldība,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,
tālr./fakss 64871231
(c) 2010 Ērgļu novada dome
Izstrādāts : DirectHit