ĒRGĻU
apvienība
Piektdiena, 21. jūnijs
Šodien sveicam: Monvīds, Egita, Emīls
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2020-11-03
Paziņojums par atkārtotu cirsmu izsoli

Ērgļu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, rīko atkārtotu meža cirsmu atklātu izsoli ar augšupejošu soli:
1) Nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, Jumurdas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra numurs 70600090033.

Izsoles nosacītā sākumcena EUR 45603 (četrdesmit pieci tūkstoši seši simti trīs euro), izsoles solis 1000,00 (viens tūkstotis euro).
Izsole notiek 2020. gada 19. novembrī plkst 10.30 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas EUR  4560,30 (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro, trīsdesmit eiro centi) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.
Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 19. novembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv - šeit
Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

2) Nekustamajā īpašumā “Apšu Krogs”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70920030103.

Izsoles nosacītā sākumcena 37 800 ( trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro); izsoles solis 1000,00 (Viens tūkstotis euro).
Izsole notiek 2020. gada 19. novembrī plkst 11.00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas EUR  3780 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit eiro) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.
Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 19. novembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv
- šeit
Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

3) Nekustamajā īpašumā “Ozoli”, Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā, kadastra Nr.70920050100.

Izsoles nosacītā sākumcena 26100 ( divdesmit seši tūkstoši viens simts euro); izsoles solis 500,00 (pieci simti euro).
Izsole notiek 2020. gada 19. novembrī plkst 11.30 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.
Nodrošinājuma summa 10% apmērā no cirsmu nosacītās sākuma cenas EUR  2610 (divi tūkstoši seši simti desmit eiro) un dalības maksa EUR 50,00 ( piecdesmit eiro) līdz pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai jāiemaksā Ērgļu novada pašvaldības, reģ. Nr.90002214379, AS “SWEDBANK” kontā Nr.LV39HABA0551034000143, kods: HABALV22.
Dalībnieku reģistrācija pie Ērgļu novada domes lietvedes Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darba laikā, vai elektroniski dokumentus iesūtot uz e pasta adresi: ergli@ergli.lv, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020. gada 19. novembra plkst. 10.00. Izsoles noteikumi – www.ergli.lv - šeit
Izsoles uzvarētājam par nosolīto objektu jāsamaksā 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

 

 


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit