ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 22. februāris
Šodien sveicam: Rigonda, Adrians, Ārija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2021-03-18
Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu pašvaldību vēlēšanām 2021.gada 5.jūnijā

Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam pašvaldību vēlēšanās 2021.gada 5.jūnijā.

Madonas novadā darbosies 24 vēlēšanu iecirkņi, no kuriem pieteikšanās tiek izsludināta uz 22 vēlēšanu iecirkņiem, katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir nepieciešami 7 komisijas locekļi.

Pieteikšanās netiek izsludināta uz vēlēšanu iecirkņiem Nr. 655 “Cesvaines kultūras nams” un Nr. 656 “Lubānas pilsētas klubs”, šajos iecirkņos vēlēšanu iecirkņa komisijas pienākumus turpinās pildīt attiecīgā novada vēlēšanu komisija (Cesvaines novada vēlēšanu komisija un Lubānas novada vēlēšanu komisija).

 

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

Nr. 659

BARKAVAS KULTŪRAS NAMS

Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov.

Nr. 655

CESVAINES KULTŪRAS NAMS

(Pieteikšanās netiek izsludināta)

Pils iela 8, Cesvaine, Cesvaines nov.

Nr. 672

DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov.

Nr. 661

DZELZAVAS KULTŪRAS NAMS

"Kultūras nams", Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov.

Nr. 662

ĒRGĻU SAIETA NAMS

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov.

Nr. 675

ĢIMENES ATBALSTA CENTRA "ZĪĻUKS" ZĀLE "JAUNOZOLIŅI"

"Jaunozoliņi", Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu nov.

Nr. 954

JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS

"Jāņukalna Tautas Nams", Jāņukalns, Kalsnavas pag., Madonas nov.

Nr. 664

JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE

Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pag., Ērgļu nov.

Nr. 665

KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS

Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov.

Nr. 953

KRAUKĻU SKOLA

"Kraukļu Skola", Cesvaines pag., Cesvaines nov.

Nr. 658

KUSAS PAMATSKOLA

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov.

Nr. 668

ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS

Dzirnavu iela 7, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov.

Nr. 666

LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov.

Nr. 667

LIEZĒRES PAMATSKOLA

Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov.

Nr. 656

LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS

(Pieteikšanās netiek izsludināta)

Tilta iela 14, Lubāna, Lubānas nov.

Nr. 654

MADONAS KULTŪRAS NAMS

Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov.

Nr. 669

MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov.

Nr. 673

PRAULIENAS PAMATSKOLA

“Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov.

Nr. 961

SAIKAVAS TAUTAS NAMS

"Buzula", Praulienas pag., Madonas nov.

Nr. 674

SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE

"Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov.

Nr. 660

SAULESKALNA TAUTAS NAMS

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov.

Nr. 653

SPORTA HALLE

Gaujas iela 13, Madona, Madonas nov.

Nr. 670

TAUTAS NAMS

Tautas iela 1, Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov.

Nr. 677

VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:
- reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
- ne mazāk kā 10 vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
- kurš prot latviešu valodu;
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pieteikums sagatavojams uz veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv  (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/normativie-dokumenti)  un iesniedzams nosūtot pa pastu Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai (adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801) vai ievietojot pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Madonas novada vēlēšanu komisijai" pastkastē pie Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkas Saieta laukumā 1, Madonā no 2021.gada 18.marta līdz 6.aprīlim.

Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Evita Zāle, Tālr. 26486811

 


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit