ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 22. februāris
Šodien sveicam: Rigonda, Adrians, Ārija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2022-10-05
VALSTS ATBALSTS APKUREI

Atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumam, apstiprināti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu.

No 2022.gada 1.oktobra var pieteikties valsts atbalstam apkures izmaksu kompensācijai portālā  https://www.epakalpojumi.lv/ .

Ja nav iespējams pieteikties e-pakalpojumam, pakalpojumu no 3. oktobra pašvaldībā būs iespējams saņemt  klātienē:

 

Ērgļu apvienības pārvalde  
Rīgas iela 10, Ērgļi, Madonas novads
Pirmdien no 8.00 – 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00 – 17.00, piektdien no 8.00 – 16.00 (katru dienu pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00)
Tālruņi: 64871231, 64871297  
       
Ērgļu bibliotēka    
Rīgas iela 5, Ērgļi, Madonas novads
Katru dienu no 10.00 – 18.00  
Tālrunis: 64871430    

 

 

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA

Iesniegumā obligāti jānorāda tā iesniedzēja:

•         vārds, uzvārds,

•         personas kods,

•         kontaktinformācija,

•         kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Svarīgi! Var norādīt citai personai piederošu bankas kontu un arī šīs personas vārdu, uzvārdu, personas kodu. Ja nav iespējams atbalstu mājsaimniecībai saņemt bankas kontā, norēķini skaidrā naudā tiks nodrošināti no 2022.gada 1.novembra.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;

2) maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim, ja apkurei izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku;

3) rēķinu par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei izmanto elektroenerģiju.

Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecina:

-         zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības,

-         īres līgums,

-         Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām,

-         mantojuma apliecība,

-         nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja rēķins,

-         elektroenerģijas rēķins vai līgums,

-         cits.

Izņēmuma gadījumā: mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības var apliecināt arī turētājs jeb faktiskais valdītājs.

 

ATBALSTA APMĒRS UN TERMIŅŠ

Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 euro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (aptuveni 65 euro/MWh).

Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 euro/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne vairāk kā 100 euro/tonnā (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas.

Apkure ar malku

1)    Ja nav maksājumu apliecinošs dokuments.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas iegādi.

Malkai, kas iegādāta līdz 2022.gada 31. augustam un kurai nav maksājumu apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs vienreizēju fiksētu atbalstu 60 euro vienam mājoklim.

2)    Ja ir maksājumu apliecinošs dokuments

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – proti, lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt šajā periodā.

Malkai  noteikts cenu līmenis, virs kura sāk sniegt atbalstu - 40 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu līmeņa (t.i., ja izmaksas pārsniedz 40 euro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 ber.m3 jeb 21 sters.

Svarīgi! Elektroniskajos iesniegumos jānorāda tāda mērvienība, kāda norādīta maksājuma dokumentā (kg / litri / steri / cieškubikmentri / berkubikmetri). Sistēma jebkādās norādītajās mērvienībās iegādāto malkas daudzumu pārrēķinās ber.m3.

Ja par šo pašu mājokli jau ir saņemts malkas atbalsts mājsaimniecībai 60 euro apmērā, atbalsta apmēru mājsaimniecībai atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķina kā starpību starp aprēķināto atbalsta apmēru un izmaksāto atbalstu 60 euro (t.i., tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 euro).

Apkure ar elektroenerģiju

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiek piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh mēnesī, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei.

Valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 euro/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.

Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet kompensēts tiek patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Svarīgi! Visos gadījumos iesniegumā ietver pašapliecinājumu (atzīme iesniegumā) par attiecīgās apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Ja apkuri nodrošina dabasgāze vai centralizētā apkure, atbalsts mājsaimniecībām tiks piemērots automātiski rēķinos. 
‌ 
Pašvaldība atbalstu mājsaimniecībai nepiešķir, ja:

-         iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertā informācija neatbilst šā atbalsta saņemšanas nosacījumiem;

-         sniegta apzināti nepatiesa informācija.


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit