ĒRGĻU
apvienība
Pirmdiena, 15. jūlijs
Šodien sveicam: Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

2015-03-05
Arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji. Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadu ir jāiesniedz VID obligāti, neatkarīgi no 2014.gadā gūto ienākumu apmēra.  

Gadījumā, ja aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2014.gada saimnieciskās darbības ienākuma būs mazāks nekā 50 EUR, 15 dienu laikā pēc likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām, tas ir, līdz 16. jūnijam, arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 eiro apmērā, ja vien līdz 2014.gada 31.decembrim nav paziņots VID par saimnieciskās darbības izbeigšanu.

Saimnieciskās darbības veicējam minimālais nodoklis 50 eiro apmērā 2015.gadā nebūs jāmaksā gadījumos, ja:
a.2014.gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu;
b.2014.gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;
c.saimnieciskā darbība reģistrēta 2013.gadā gadā.
VID jau 2014.gada novembrī aicināja neaktīvos saimnieciskās darbības veicējus līdz 2014.gada 31.decembrim paziņot VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu, lai tādējādi izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā. Saimnieciskās darbības veicēji arī tika informēti, ka pretējā gadījumā saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19.panta 2.1daļā noteikto arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem 2015.gadā būs jāmaksā minimālais nodoklis 50 eiro apmērā no saimnieciskās darbības.

VID aicina saimnieciskās darbības veicējus ievērot Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas un nodokļa nomaksas termiņu. Gadījumā, ja deklarācija netiks iesniegta noteiktajā termiņā, tas ir, līdz 2015.gada 1.jūnijam, un attiecīgi līdz 2015.gada 16. jūnijam netiks veikts minimālā nodokļa maksājums 50 eiro apmērā, arī neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem var tikt piemērota administratīvās atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pantu „Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana”, kā arī aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,05 procentu apmērā par katru nokavēto nodokļa samaksas dienu.

Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā 2016.gadā, VID atkārtoti aicina neaktīvos saimnieciskās darbības veicējus 2015.gada laikā paziņot VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu, iesniedzot iesniegumu un saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecību. Savukārt zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašniekiem ir jāvēršas Uzņēmumu reģistrā, jo zemnieku un zvejnieku saimniecības likvidācijas process ir atšķirīgs no VID reģistrētas saimnieciskās darbības izbeigšanas procesa.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, izvēloties tēmu „Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID”.


A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit