ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 29. novembris
Šodien sveicam: Ignats, Virgīnija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt


BŪVNIECĪBA

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada būvvalde

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Ar būvniecību saistīto jautājumu risināšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:Būvniecības ieceres novērtēšana, plānošanas un arhitektūras uzdevuma pagarināšana/atjaunošana, būvprojekta izmaiņu saskaņošana, būvatļaujas izsniegšana, būvprojekta pieņemšana ekspluatācijābūvniecības uzraudzība u.c.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska un juridiska persona (būvniecības ierosinātājs vai pilnvarota persona).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Būvniecības likums, MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Saskaņā ar likumdošanu, BIS sistēmā, E-pakalpojumos:  www.bis.gov.lv

Būvniecības informācijas sistēma ir pieejama portālā www.bis.gov.lv.

Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mērķis ir nodrošināt elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti, sabiedrības vajadzības pēc informācijas par būvniecības procesiem, vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju visā Latvijas teritorijā.
BIS garantēs, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm – pašvaldību būvvaldēm, Ekonomikas ministrijai – ir pieejami visi nepieciešamie dokumenti un ziņas no valsts informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. BIS paredz, ka dokumenti būs elektroniskā formā un arī komunikāciju starp uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu varēs veikt elektroniski.

Informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, BIS publiskajā portālā ir iespējams aplūkot šādos veidos:
1.    “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;
2.    “Ģeotelpiskā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

 

Pakalpojuma sniedzējs:    Ērgļu novada būvvalde
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija :   Ērgļu novads : Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pagasti
Pakalpojumu sniedzēja adrese : Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871298, fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Trešdiena                   8.00-13.00, 16.00-18.0

 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit