ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 22. februāris
Šodien sveicam: Rigonda, Adrians, Ārija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Līgums par pašvaldības zemes nomu

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Sekmēt saimniecisko darbību novada teritorijā

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Pašvaldībai piederīgā vai piekritīgā zeme, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai, tiek iznomāta  iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai.
Pakalpojuma saņemšana sastāv no divām daļām:
 - lēmuma pieņemšana Ērgļu novada domē
 - līguma slēgšana
Pakalpojuma rezultāts ir līgums par pašvaldības zemes nomu vai Ērgļu novada domes lēmums par nomas atteikumu.

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziskas un juridiskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
MK 2007.gada 30.oktobra noteikumi Nr.735 “Par valsts un pašvaldības zemes nomu”
Ērgļu novada pašvaldības 30.04.2009. saistošie noteikumi Nr.2 “Par pašvaldības zemes nomu Ērgļu novadā”

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Personas iesniegums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 kalendārās dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Bezmaksas pakalpojums 

Administratīvais process: Domes lēmums ir apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:      Klātiene , pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:64871298, fakss: 64871231,  e-pasts: ergli@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
    trešdienās 8.00 - 12.30, 13.30-18.00.

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit