ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 8. jūnijs
Šodien sveicam: Mundra, Frīda, Frīdis
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Informācijas sniegšana par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Informācijas sniegšana par sniegtajiem pakalpojumiem ūdensapgādē, kanalizācijā, asenizācijā.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Konsultāciju sniegšana esošiem un potenciāliem klientiem jautājumos, kuri ir saistītī ar ūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumu sniegšanas kārtību ( pakalpojumu sniegšanas uzsākšana, līgumu noslēgšana, pārslēgšana, tarifi, apmaksas noteikumi utt.) 

Pakalpojuma saņēmējs: Fiziska un juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
SIA "ŪDAS" statūti
Sabiedrisko pakalpojumu licences:
•     Nr 0  ŪK – 016 1.Ūdens ieguvei un apgādei, arī ārējo tīklu uzturēšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Līgums starp klientu un uzņēmumu

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Saskaņā ar līgumu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem:  http://www.ergli.lv/public/lat/aktualitates/pakalpojumu_tarifi_un_aktualitates_komunalaja_saimnieciba/
SIA ŪDAS pakalpojumu izcenojumi 2017.gadā


Administratīvais process: Nav

Pakalpojuma sniedzējs:   
Pakalpojumu sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu pagasta SIA „ŪDAS”
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu pagasts
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Parka iela 33, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV- 4840, tālrunis 64871632, 26184791, e-pasts: ergliudas48@inbox.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:   
Kase:  Pirmdiena   8.00-12.00, 13.00-16.00
          Otrdiena      8.00-12.00, 13.00-16.00
          Trešdiena    8.00-12.00, 13.00-16.00
          Ceturtdiena 8.00-12.00, 13.00-16.00
          Piektdiena   8.00-12.00, 13.00-16.00
Speciāliste: darba dienās 8.00-12.00 un 13.00-17.00 (iepriekš zvanot tālrunis 64871632, 27853818)

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit