ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 8. jūnijs
Šodien sveicam: Mundra, Frīda, Frīdis
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Pakalpojuma nosaukums:  Lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi, tehniskie nosacījumi

Pakalpojuma turētāja nosaukums:  Ērgļu novada pašvaldība 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:  Būvvalde pieņem lēmumu par Zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību, nosakot nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.

Pakalpojuma būtības īss apraksts: Pakalpojumu var saņemt šādos gadījumos:
 - Zemes gabalu pārkārtošana, apmaiņa vai starpgabalu likvidēšana.
 - Zemes gabalu sadalīšana vai piekļūšanas iespēju nodrošināšana.
Pakalpojuma rezultāts ir Ērgļu novada būvvaldes lēmums “Par zemes ierīcības projekta izstrādi”

Pakalpojuma saņēmējs: Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: Zemes ierīcības likums
MK 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.867 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Saistošie noteikumi ”Par Ērgļu novada pagastu teritorijas plānojumu apstiprināšanu”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - Nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
  - Pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  - Zemes robežu plāns ar iezīmētu priekšlikuma shēmu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 30 kalendārās dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Bezmaksas pakalpojums 

Administratīvais process: Būvvaldes lēmums ir apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātiene , pa pastu

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija: Ērgļu novads
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis:64871298, fakss: 64871231,  e-pasts:ergli@ergli.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
    trešdienās 8.00 - 12.30, 13.30-18.00

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit