ĒRGĻU
apvienība
Piektdiena, 30. septembris
Šodien sveicam: Menarda, Elma, Elna
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana
Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Pakalpojuma funkcija/uzdevums: Profesionālās ievirzes izglītība
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”, “Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle”, Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle”, Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonija (Tenora) spēle”.
Pakalpojuma saņēmējs: 1.-9.klases skolēni
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 - Izglītības likums,
 - Profesionālās izglītības likums,
 - Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikums.
 - Noteikumi par  vecāku ( aizbildņu ) līdzfinansējumu Ērgļu mākslas un mūzikas skolā

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - Vecāku iesniegums (uz īpašas veidlapas “Ziņas par audzēkni”) Iesniegums mākslas nodaļai, Iesniegums mūzikas nodaļai
  - Ārsta izziņa par veselības stāvokli,
  - Dzimšanas apliecības vai pases kopija.
Dokumenti jāiesniedz, ierodoties uz iestājpārbaudījumiem.
Skolā uzņem audzēkņus līdztekus vispārējās pamatizglītības pakāpei atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmai.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: Atbilstoši izvēlētajai profesionālās ievirzes izglītības programmai- 6-8 gadi
Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātiene

Ar pakalpojumu saistītie maksājumi: Vecāku līdzfinansējums eur 7,00 , saskaņā ar Ērgļu pagasta padomes "Noteikumi par  vecāku ( aizbildņu ) līdzfinansējumu Ērgļu mākslas un mūzikas skolā"

Admnistratīvais process:  Nav

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība: Ērgļu Mākslas un mūzikas skola
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:    Ērgļu novads, kaimiņu novadi
Pakalpojumu sniedzēja adrese: 
Mākslas nodaļa, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871287, e-pasts: erglimaksla@inbox.lv
Mūzikas nodaļa, Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, tālrunis 64871002

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks    Atbilstoši stundu sarakstam.

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit