ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 29. novembris
Šodien sveicam: Ignats, Virgīnija
  Dome
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Pabalsts audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts: Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi ģimenei, kura audzina bez vecāku gādības palikušu bērnu. No Ērgļu novadā tie ir EUR 258.00

Pakalpojuma saņēmēji: Ģimene, kura audzina bez vecāku gādības palikušu Ērgļu novada bērnu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš : No  katra mēneša otrās darba dienas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
•  MK 25.03.2004. not. Nr.174 "Audžuģimeņu noteikumi"
*  Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.3 "Par Ērgļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm", domes sēdes protokols Nr. 2.4 . 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda - pase, jāiesniedz - iesniegums, Ērgļu novada pašvaldības Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopija.
 
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64827060, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit