ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 17. aprīlis
Šodien sveicam: Rūdolfs, Viviāna, Rūdis
  Dome
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Pabalsts bārenim

Pabalsta apraksts: Pabalsts bārenim tiek izmaksāts bez vecāku gādības palikušam bērnam sasniedzot pilngadību. Dzīvok
ļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, vecumā no 18 - 24 gadiem saņem 70.00 eiro mēnesī izdevumiem, kas saistīti ar dzīvokļa pakalpojumu pirkšanu.

Pabalsta saņēmēji: Tiesības saņemt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai ir bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Ērgļu novada pašvaldības  bāriņtiesa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): no  katra mēneša otrās darba dienas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
-  MK 15.11.2005. not. Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

- Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  25*pants "Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" no 2015.gada 1.janvāra.
- Ērgļu novada pašvaldības 26.05.2015.gada saistošie noteikumi Nr.5 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana Ērgļu novadā".

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Sociālajā dienestā jāuzrāda:
- personas pase,
- lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz:
- iesniegums

Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums: Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.

Brīdinājums:
Ja klients nesniedz patiesas ziņas, tad Sociālais dienests var atteikt piešķirt pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai - pilnībā vai daļēji.

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība            Ērgļu novada pašvaldības sociālais dienests
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija    Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871404, mob.t. 29173691;  fakss: 64827060, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  

Pirmdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Otrdiena:       9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Trešdiena:     9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2024 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit