ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 2. februāris
Šodien sveicam: Spīdola, Sonora
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Uzturēšanās servisa dzīvoklī

Pakalpojuma turētāja nosaukums: Ērgļu novada pašvaldība
Pakalpojuma apraksts:  Viena istaba četristabu dzīvoklī tiek piešķirta vientuļiem ( kuriem nav likumīgo apgādnieku) pensijas vecuma cilvēkiem, kuri nevēlas dzīvot pansionātā. Šai dzīvoklī pensionāriem tiek nodrošināta daļēja sociālā aprūpe.
Pakalpojuma saņēmēji:  Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:     uz nenoteiktu laiku
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”  22. pants
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas iesniegums Ērgļu novada pašvadības sociālajā dienestā
Pārsūdzības iespējas:
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Ērgļu novada pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums:
Servisa dzīvoklī dzīvojošie pilda  noteikumus par kārtību, kāda  jāievēro koplietošanas telpās un daļēji sedz dzīvokļa uzturēšanas izdevumus.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 28,50 EUR mēnesī no personas
Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids: Klātienē

Pakalpojuma sniedzējs:
Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība  :          Ērgļu novada pašvaldība
Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija :   Ērgļu novads
Pakalpojumu sniedzēja adrese:    Rīgas   iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, tālrunis: 64871453, mob.t. 29173691;  fakss: 64871231, e-pasts: ergli@ergli.lvsocialais.dienests@ergli.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:  
Pirmdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Otrdiena:       8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
Trešdiena:     8.00 - 12.30, 13.30 - 18.00
Piektdiena:    8.00 - 12.30, 13.30 - 16.
00

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit