ĒRGĻU
apvienība
Pirmdiena, 28. novembris
Šodien sveicam: Rita, Olita, Vita
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Iepirkumi - Pakalpojumu līgumi

2018. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2018-09-26 Dabīgās grants un laukakmeņu drupināšana Ērgļu novada pašvaldībai ĒNP 2018/9 2018-10-08 Lēmums_grants_drupinasanai_ENP_2018_9.pdf Lēmums grants drupinasanai ENP 2018 9.pdf
Liguma_teksts_grants_drupinasanai_ENP_2018_9.pdf Liguma teksts grants drupinasanai ENP 2018 9.pdf
Vienošanās_teksts_grants_drupinasanas_ligumam.doc Vienošanās teksts grants drupinasanas ligumam.doc
SIA "VECPIEBALGAS KOMPĀNIJA", reģ.Nr.40003319712 5.00 EUR/1m3 2018-11-01
2018-03-27 Autoservisa pakalpojumi Ērgļu novada pašvaldībai ĒNP 2018/5 2018-04-11 Lemums_autoservisa_pakalpojumiem_Erglu_pasvaldibai_ENP_2018_5.pdf Lemums autoservisa pakalpojumiem Erglu pasvaldibai ENP 2018 5.pdf
Liguma_teksts_autoservisa_pakalpojumiem_Ērgļu_pašvaldībai_2018_5.pdf Liguma teksts autoservisa pakalpojumiem Ērgļu pašvaldībai 2018 5.pdf
SIA "Saules serviss" , reģ.Nr.55403013461 41999,99 2020-05-15
2018-02-22 Būvuzraudzība Ērgļu novada pašvaldības ceļa pārbūvei ĒNP 2018/3 ELFLA 2018-03-07 Lemums_Ergļu_cela_parbuvei_2018_3_ELFLA.pdf Lemums Ergļu cela parbuvei 2018 3 ELFLA.pdf
SIA "SKA projekts", reģ.Nr.45403018537 8400
2018-02-22 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ērgļu vidusskolas vienkāršotai atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai ĒNP 2018/4 2018-03-07 Lēmums_buvprojekta_izstrade_labiekārtošana_vidusskolai_ĒNP_2018_4.pdf Lēmums buvprojekta izstrade labiekārtošana vidusskolai ĒNP 2018 4.pdf
Iepirkuma procedūra izbeigta

2016. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2016-12-09 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ērgļu novada pašvaldības ceļam Grīvas-Vārpas-Oškalna iela ĒNP 2016/16 2016-12-20 Lemums_celu_projektesana_autoruzraudziba_2016_16_publikacijai.pdf Lemums celu projektesana autoruzraudziba 2016 16 publikacijai.pdf
Ligums_celu_parbuves_projektam_autoruzraudzibai_2016_16.pdf Ligums celu parbuves projektam autoruzraudzibai 2016 16.pdf
SIA "Global Project", reģ.Nr.40103524162 14812,00 2017-05-05
2016-06-30 Siltumenerģijas piegāde Ērgļu novada pašvaldības katlumāju objektiem ĒNP 2016/10 2016-08-22 SIA "GRANULU MOBILAIS SILTUMS", reģ.Nr.44103065478 420850,00 2021-09-29
2016-05-06 Ērgļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde ĒNP 2016/6 2016-05-19 Lemums_energoefektivitātes_būvprojektam_publikacijai_ENP_2016_6.pdf Lemums energoefektivitātes būvprojektam publikacijai ENP 2016 6.pdf
Līgumsenergoefektivitātesprojekta_izstrādei.pdf Līgumsenergoefektivitātesprojekta izstrādei.pdf
SIA "GRAND EKO", reģ.Nr.40103410373 510,00
2016-03-08 Autoservisa pakalpojumi Ērgļu novada pašvaldībai ĒNP 2016/3 2016-03-21 Lemums_autoservisa_pakalpojumiem_publikacijai.pdf Lemums autoservisa pakalpojumiem publikacijai.pdf
Līgums_auto_transporta_TA_un_remontam.pdf Līgums auto transporta TA un remontam.pdf
SIA "Saules serviss", reģ.Nr.55403013461 41999,99 2018-03-31

2015. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2015-09-01 Transporta pakalpojuma nodrošināšana Ērgļu novada kolektīvu braucienam uz Ķelni - Reizīki ĒNP 2015/11 2015-09-14 Lemums_autotransporta_pakalpojumam_publikacijai.pdf Lemums autotransporta pakalpojumam publikacijai.pdf
LĪGUMS_PAR_TRANSPORTA_NODROŠINĀJUMU.pdf LĪGUMS PAR TRANSPORTA NODROŠINĀJUMU.pdf
SIA "SMĀRDES AL", reģ.nr.4000349051 4446.00 2015-11-04

2014. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2014-05-13 Ērgļu novada pašvaldības iestāžu datortehnikas apkalpošana ĒNP 2014/4 2014-05-26 Lemums_publikacijai_datorapkalpes_iepirkumam.pdf Lemums publikacijai datorapkalpes iepirkumam.pdf
Ligums_datoru_apkalposanai.pdf Ligums datoru apkalposanai.pdf
SIA "BRABUS", reģ.Nr.45403016841 8400,00 2016-06-09
2014-03-31 Ērgļu novada pašvaldības iestāžu datortehnikas apkalpošana ĒNP 2014/3 2014-04-11 Lemums_datorapkalpei_publikacijai.pdf Lemums datorapkalpei publikacijai.pdf
Iepirkums pārtraukts

2013. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2013-07-29 Atkritumu apsaimniekošana Ērgļu novadā ĒNP 2013/8 2013-10-02 SIA "Vides pakalpojumu grupa",reģ.nr40003244831 196837.20 2018-00-00

2012. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2012-12-04 Autoservisa pakalpojumi Ērgļu novada pašvaldībai ĒNP 2012/19 2012-12-17 Lemums_publikacijai_servisam.pdf Lemums publikacijai servisam.pdf
SIA "Saules serviss" 19000,00 2014-12-30
2012-10-02 Elektroniskā mācību līdzekļa izstrāde ĒNP 2012/16 2012-09-27 Lemums_ENP_2012_16.pdf Lemums ENP 2012 16.pdf
Inese Zlaugotne, Judīte Purviņa, Indra Rone, Andris Džiguns, Liena Ivanova 9835,00 2012-11-15
2012-09-14 Elektroniskā mācību līdzekļa izstrāde ĒNP 2012/15 2012-09-25 Iepirkums pārtraukts
2012-03-29 Transporta pakalpojumu sniegšana ĒNP 2012/7 ESF 2012-03-28 SIA "CATA",reģ.Nr.40003016840 3123,50 2012-12-30
2012-02-22 Transporta pakalpojumu sniegšana ĒNP 2012/4 ESF 2012-03-12 Iepirkums izbeigts, nav iesniegts neviens piedāvājums 2013-12-30
2012-01-06 Projekta administratīvo darbu veikšana ĒNP 2012/1 ESF 2012-01-18 Inese Zlaugotne, Gunita Brašus, Andra Salnīte 4900.00 2013-12-31

2011. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2011-02-17 Ērgļu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrāde ĒNP 2011/2 ESF 28.02.2011. SIA "NK Konsultāciju birojs",Nr.40003602314 14776,04 2012-08-01

2010. gads
Paziņojuma ievietošanas datums IUB Iepirkuma priekšmets ID numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Faili Līguma izpildītāja nosaukums Līguma Summa EUR, bez PVN Līguma izpildes termiņš
2010-10-14 Ērgļu novada Gada finanšu pārskata sagatavošana SIA 'A.Kursītes auditorfirma", Nr. 45402005304 1700.00 2011-04-30
2010-10-14 Mēbeļu izgatavošana, pegāde un uzstādīšana Jumurdas pagasta pārvaldei SIA 'Sanoda", Nr.40003737336 2723.61
2010-10-14 Par elektronisko sakaru tīkla izbūvi Ezera ielā 2, Jumurdā, Ērgļu novadā SIA "Lattelecom", Nr.40003052786 2349.00
2010-10-13 Pļaušanas pakalpojumi R.Blaumaņa memoriālā muzeja 'Braki" un Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" teritorijā Z/s "Svempēni", Nr.47101008463 743.80 2010-08-31
2010-10-13 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana SIA 'DDV",Nr.40003719237 2550.00 2010-09-01
2010-10-13 Spēļu laukuma "Vilcieniņš' konstrukcija SIA "Eden Interior", Nr.45403020175 1010.00
2010-10-13 Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas apkalpošana Brāļu Jurjānu muzejā "Meņģeļi" SIA "ALIGVA", Nr.45403012002 190.00 2011-09-01
2010-08-23 Būvprojekta izstrāde ERAF līdzfinansētajam projektam "Ūdensaimniecības infrastuktūras attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā" ĒNP 2010/9 ERAF 30-08-2010 SIA "FIRMUS Desing and Construction", Nr.40103239428 2980.00 2010-11-29
2010-08-02 Projeta pieteikuma izstrāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 522 papildinajuma 1.5.3.2. aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" SIA "Financial Bridge Company", Nr.40103222582 990.00 2010-09-16
2010-08-02 Apsardzes signalizācijas ierīkošana Brāļu Jurjānu memoriālajā muzejā "Meņģeļi" SIA "ALIGVA", Nr.45403012002 825.06
2010-07-20 Santehnikas un ūdensvada remonts "Gaitās", Jumurdas pagasts, Ērgļu novads SIA "ELBRA", Nr.40003187242 157.65 2010-08-10
2010-07-20 Pirmskolas bērnu izglītības iestādes "Pienenīte" elektroietaišu remonts Ērgļos, Ērgļu novadā SIA "ELBRA", Nr.40003187242 2159.49 2010-08-20

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit