ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 7. jūlijs
Šodien sveicam: Maruta, Alda
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

ĒRGĻU VIDUSSKOLA

Ērgļu vidusskola ir pašvaldības iestāde.
Adrese: Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:           64871292
E-pasts:           ergli.skola@madona.lv
Mājas lapa :     www.ergluvidusskola.lv
Kontaktinformācija:
     Ērgļu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Maiga Picka, tālr. 64871134
     Ērgļu vidusskolas kanceleja, tālr. 64871292
Skolā mācās 230 skolēni
Skolā strādā 29 pedagogi :

Skolā piedāvā labu un vispusīgu izglītību:

  •   pamatizglītības programmā (kods  21011111),
  •   vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
  •   vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmā (kods 31014011),
  •   speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611),
  •   speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),

Talantus un dotības var izkopt:

  • dejojot tautas dejās, spēlējot sporta spēles, volejbolu, basketbolu,
  • mācoties jauno zinātnieku skolā, Mākslas un mūzikas skolā,
  • nodarbojoties ar rokdarbiem un kokapstrādi,
  • darbojoties skolēnu domē, robotikas pulciņā, jaunsardzē, spēlējot pūtēju orķestrī,
  • organizējot pasākumus, muzicējot folkloras kopā, apgūt orientēšanās prasmes.

 

 ĒRGĻU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola ir pašvaldības 1992.gadā dibināta akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
Adrese:    Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840; tālr. 64871287;
               mūzikas nodaļa- Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840; tālr. 64871002
E-pasts: ergli.maksla@madona.lv
Kontaktinformācija:
       Skolas direktore Iveta Pedele, m.tālr.26691234
       Mūzikas nodaļas vadītāja Marija Taškāne
Skola īsteno šādas izglītības programmas:
- Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1)
- Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (kods 20V 212 01 1);
- Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle (kods 20V 212 03 1);.
2020./2021.mācību gadā skolā mācās 50 audzēkņi: 23 mākslas nodaļā, 27 mūzikas nodaļā. Skolā strādā 8 skolotāji un 1 tehniskais darbinieks. 

 

ĒRGĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "PIENENĪTE"

Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   J.Grota iela 2, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads,  LV-4840;
   tālr. 64871130; e-pasts: ergli.pienenite@madona.lv
   Vadītāja Līga Šmite, m.tālr. 26351803

"Pienenītē" darbojas sešas grupas un to apmeklē 105 bērni.

No 2019. gada 18.jūnija Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte” ir pievienota filiāle – „Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts,   Madonas novads, LV-4841.

PII "Pienenīte" strādā 17 pedagoģiskie un 15 tehniskie darbinieki.

 

ĒRGĻU PAGASTA BIBLIOTĒKA

Ērgļu pagasta bibliotēka ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts,Madonas novads, LV-4840;tālr. 64871430; e-pasts: erglubiblioteka@madona.lv
Bibliotēka pagastā veic informācijas, interešu izglītības, kultūras mantojuma popularizēšanas, sabiedrības saskarsmes centra funkcijas.
Bibliotēkas grāmatu fonds - 14598 vienības, lietotāju skaits - 650.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts ar 5 darba vietām, divi printeri, skeneris, kopētājs, Wi Fi.
Bibliotēkā notiek dažādi kursi, nodarbības, tematiskie pasākumi.
Bibliotēka apmeklētājiem atvērta (izņemot svētku dienas):
    - pirmdienās slēgta
    - otrdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - piektdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
    - sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00
    - svētdienās slēgta
Katra mēneša pēdējā piektdienā bibliotēka slēgta spodrības dienai.

JUMURDAS BIBLIOTĒKA

Jumurdas bibliotēka ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Madonas novads, LV-4844, tālr. 64829486, e-pasts:jumurdasbiblioteka@madona.lv
Bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate.
Bibliotēkas grāmatu fonds – 8672 vienības.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts ar 3 darba vietām, kopētājs, printeris.
Bibliotēka pagastā veic informācijas un izglītošanas funkcijas, novada un rajona kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu. Organizē atpūtas pasākumus.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem :  no pirmdienas līdz ceturtdienai 8.00 - 15.30, piektdienās 8.00 - 18.00.

 

SAUSNĒJAS BIBLIOTĒKA

Sausnējas bibliotēka ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads,  LV-4840, e-pasts: sausnejasbiblioteka@madona.lv
Bibliotēkas vadītāja Inga Grote
Bibliotēkas grāmatu fonds – 9191 grāmatas, bibliotēku izmanto 136 lasītāji.
Sausnējas bibliotēka veic kultūras, izglītības un informācijas funkcijas.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts, bibliotēkas pakalpojumi ir bezmaksas.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:
   - pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
   - otrdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00

   - trešdienas no plkst.9.00 līdz 17.00
   - ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00
   - piektdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

 

SAUSNĒJAS BIBLIOTĒKAS ĀRĒJĀS APKALPOŠANAS PUNKTS

Sausnējas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts ir pašvaldības iestāde.
Adrese:
   „Ozoli”, Sidrabiņu ciems, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV-4840
Bibliotēkas vadītāja Inga Grote, tālr. 64829534.
Bibliotēkas grāmatu fondu veido vairāk kā 7000 grāmatas, dažādas enciklopēdijas, materiāli par Eiropas Savienību. Lietotāju skaits – 85, ko veido gan pieaugušie, gan bērni.
Bibliotēkā sniedz dažāda veida informāciju, sadarbībā ar pagasta kultūras darba organizatori tiek organizēti tematiskie pasākumi.
Bibliotēkā ir sabiedriskais interneta pieejas punkts, printeris.
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:
   - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - otrdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
   - piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 .

 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit