ĒRGĻU
apvienība
Piektdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Maigurs, Mārica, Māris
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt
ĒRGĻI - SADARBĪBAI ATVĒRTS PAGASTS

........Pagasta pašvaldības sadarbības partneri ārzemēs ir Oststelingverfas pašvaldība Nīderlandē, Ķelnes - Reizīkes pašvaldība Vācijā, Kohilas pašvaldība Igaunijā un Kulēnas pašvaldība Francijā.
........Sadarbība ar Oststelingverfas pašvaldību Nīderlandē aizsākās 1995.gadā, kad tika parakstīts 5 gadu sadarbības līgums. 2000.gadā sadarbība tika pagarināta vēl uz 3 gadiem. Bet 2003.gada 27. septembrī Ērgļos tika parakstīts Draudzības līgums , kurā teikts - astoņu gadu sadarbība
........( 1995.-2003.) un kopīgu projektu īstenošanas rezultātā starp abām pašvaldībām ir izveidojušās draudzības saites, kuras ir jāsaglabā un jāstiprina.
........Īsumā šo sadarbību var raksturot kā bagātu jaunas pieredzes apguvi daudziem ērglēniešiem, kā ievērojamas materiālās palīdzības saņemšanas periodu Ērgļu pagasta iestādēm un iedzīvotājiem. Ir realizēti daudzi projekti - Nīderlandē darba pieredzi apguvuši lauksaimnieki, virtuves personāla darbinieki, skolotāji, realizēts iedzīvotāju informēšanas projekts, kura rezultātā tapa Ērgļu pagasta pašvaldības informācijas centrs. Ērgļu puse ir ieguvēja materiālajā ziņā - saņemtas veļas mazgātavas un virtuves iekārtas veco ļaužu un invalīdu pansionātam, vidusskolai uzdāvināts autobuss, datori, mēbeles, zemkopji saņēmuši lauksaimniecības tehniku, slimnīcai sarūpētas gultas un palīgierīces. Daudzas ērglēniešu ģimenes ieguvušas labus draugus, ar kuriem turpina uzturēt kontaktus gan bērni, gan pieaugušie.
........
........Arī sadarbība ar Ķelnes - Reizīkes pašvaldību Vācijā aizsākās 1995.gadā .Sākotnēji tai vairāk bija privāts raksturs. Tad 1999.gadā tika nodibināta Ķelnes- Reizīkes un Ērgļu draudzības biedrība. Pakāpeniski veidojās sadarbība starp pagastu pašvaldībām, kā rezultātā 2002.gada vasarā tika parakstīts sadarbības līgums. Sadarbība pamatojas uz abu pagastu iedzīvotāju savstarpējo tuvināšanos dažādās sabiedriskās dzīves jomās. Vācu sadarbības partneri snieguši materiālu atbalstu Ērgļu slimnīcai un pirmsskolas izglītības iestādei "Pienenīte", Ērglu dejotāji koncertējuši pie vācu draugiem, notikuši dažādu profesiju pārstāvju pieredzes apmaiņas braucieni. Reizīkieši sadarbībā iesaistījuši humānās palīdzības apvienību "Dzintars".
........
........2005.gadā uzsākta sadarbība ar Kohilas pagasta pašvaldību Igaunijā. Sadarbība ir plānota vairākos virzienos - kultūras, izglītības un dažādu interešu grupu apmaiņas jomā. Uz Kohilu vairākkārtīgi ir devušies mūsu deju kolektīvi, lai ar savu azartisko dejas māku priecētu skatītājus Igaunijā. 6.novada svētkos 2012.gadā Ērgļos viesojās deju grupa no Kohilas ar savu nacionālo deju programmu.

        2011.gada maijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Ērgļu novada pašvaldību un Kulēnas (Coulaines) pašvaldību Francijā. Tas ir kā turpinājums Kulēnas pašvaldības un bijušā Madonas rajona sadarbības līgumam, tikai pārslēgts ar visiem jaunajiem novadiem no bijušā Madonas novada. Sadarbībā ietverta pieredzes apmaiņa starp kultūras, izglītības, un dažādu interešu grupām.

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit