ĒRGĻU
apvienība
Ceturtdiena, 7. jūlijs
Šodien sveicam: Maruta, Alda
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

ĒRGĻU PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Ērgļu pašvaldības sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem sociālo aprūpi, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām, gādā par veco ļaužu un invalīdu nodrošināšanu ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c. Nodaļas pakalpojumi pieejami Ērgļu apvienības pārvaldē.

Ērgļu sociālais dienests cieši sadarbojas ar Ērgļu bāriņtiesu.

Ērgļu sociālā dienesta vadītāja Māra Briede, tālr.64871404, 29173691; sociālā darbiniece Teiksma Eglīte un sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Signe Masaļska. E-pasts: socialais.dienests@ergli.lv

Ērgļu bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Bagatska, tālr.64871453, e-pasts: barintiesa@ergli.lv


ĒRGĻU SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS 

Sociālais aprūpes centrs ir pašvaldības iestāde. 
Sociālajā aprūpes centrā pakalpojumi tiek sniegti Ērgļos un Sausnējas pagastā.

Aprūpes centra direktore Ieva Dūduma.
Tālrunis26591593, e-pasts: pansionatsergli@inbox.lv

Adrese: „Kastaņas”, Sausnējas pagasts, Madonas novads,  LV-4840, tālr.64829538.

 

 

Adrese: Parka ielā 4, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840, tālr. 64871464.

 


 

VESELĪBAS APRŪPI NODROŠINA

 

- Ērgļu pašvaldības SIA "Ērgļu slimnīca", Parka ielā 5, Ērgļos,tālr.64871371, valdes priekšsēdētāja Aina Braķe.
- Dr. Kalves doktorāts "Auris", Rīgas ielā 24, Ērgļos, dacekalve.edakteri.lv
- SIA "BENU aptieka", Rīgas ielā 24, Ērgļos, tālr. 64871624.
- Sausnējas feldšeru punkts, „Straumes”, Sausnēja, Sausnējas pagasts.
- Jumurdas feldšeru punkts, Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts.

 

 

 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit