ĒRGĻU
apvienība
Piektdiena, 22. septembris
Šodien sveicam: Maigurs, Mārica, Māris
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Atbalsta saņēmējs: Ērgļu novada pašvaldība

Projekta nosaukums: Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Grīvas–Vārpas– Oškalna iela” pārbūve"

Darbības programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Projekta Nr.: 19-05-A00702-000052

Projekta mērķis: Ērgļu novada pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma pārbūve, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts Ērgļu novada pašvaldības autoceļa Nr. 10 Ošķalna iela 0,5 km un autoceļa Nr. 15 Grīvas - Vārpas 3,3 km. Ceļam atjaunos grants segumu, grāvjus, nomainīs caurtekas, sakārtos ūdens atvades sistēmu, nobrauktuves un ceļa pieslēgumus.
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2019. – 31.04.2021.
Projekta kopējās plānotās izmaksas: EUR 303 394,31
ELFLA finansējums 90%: EUR 273 054,86
Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 30 339,45
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Kontaktinformācija: Projekta vadītājs Reinis Braķis, tālr. 20221105, labiekartosana@ergli.lv

Projekta realizācija

2020.gada 18.maijā ir uzsākta projekta “Ērgļu novada pašvaldības ceļa “Grīvas–Vārpas–Oškalna iela” pārbūve"realizācija”. Darbus veic SIA būvniecības firma “Virāža”.

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit