ĒRGĻU
apvienība
Pirmdiena, 28. novembris
Šodien sveicam: Rita, Olita, Vita
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Mākslas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: 64871287
E-pasts: ergli.maksla@inbox.lv

Mūzikas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: 64871002

Kontaktinformācija:
   Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas direktore Iveta Pedele, tālrunis: 64871287; .m.t. 26691234
   Mūzikas nodaļas vadītāja Marija Taškāne, tālrunis: 64871002
Apmeklētāju pieņemšanas vieta:  mākslas nodaļas skolotāju istaba

Skola strādā atbilstoši stundu sarakstam:
Mākslas nodaļas darba laiks atbilstoši 2020./21.m.g. stundu sarakstam 
pirmdien, trešdien 13.40-18.00
otrdien, ceturtdien, piektdien 14.25-18.00

Mūzikas nodaļas darba laiks atbilstoši 2020./21.m.g. stundu sarakstam

pirmdien, trešdien 13.40-18.00
otrdien, ceturtdien, piektdien 14.25-18.00

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola īsteno izglītības programmas:
Skola īsteno šādas izglītības programmas:
- Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1)
- Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (kods 20V 212 01 1);
- Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle (kods 20V 212 03 1);.

2020./2020.mācību gadā skolā mācās 50 audzēkņi: 23 mākslas nodaļā, 27 mūzikas nodaļā. Skolā strādā 8 skolotāji un 1 tehniskais darbinieks.

Iekšējie noteikumi Nr.14 "Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ieroežošanai Ērgļu Mākslas un mūzikas skolā" 

Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas pašvērte'juma ziņojums 01.10.2020.
Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas nolikums
 

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit