ĒRGĻU
apvienība
Trešdiena, 29. novembris
Šodien sveicam: Ignats, Virgīnija
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Ērgļu saieta nams

Adrese:       Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis:     64871132

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
      Otrdienās        10:00 – 13:30  
      Trešdienās      10:00 – 13:30                                        
      Ceturtdienās    10:00 – 13:30 
      Piektdienās     10.00 -  13.30      
         
 Kontaktinformācija:
     Ērgļu apvienības speciāliste kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, tālrunis 4871132, mob.t. 26528132, e-pasts: sandra.avotina@madona.lv

Saieta nams veic sekojošas funkcijas un uzdevumus:
1.1.Realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas izstrādātām programmām, noteiktajiem mērķiem, virzieniem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.2.Organizē, koordinē un nodrošina tautas amatiermākslas un citu kolektīvu darbību, iesaista tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi.
1.3.Organizē un koordinē, finansiālo iespēju robežās, profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem.
1.4.Organizē valsts un pilsētas svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.
1.5.Organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus.
1.6.Organizē koncertus, izrādes un izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību iedzīvotājiem.
1.7.Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.
1.8.Sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām personām un institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā.
1.9.Dokumentē un analizē iestādes radošo, izglītojošo darbību, izstrādā mēneša un gada kalendāros plānus.
1.10.Piedalās projektu konkursos  un sadarbojas ar  plašsaziņas līdzekļiem.   

Ērgļu saieta nams piedāvā brīvo laiku pavadīt šādos amatiermākslas kolektīvos:          
      Jauktajā korī „Ērgļi” ( dir. Ralfs Šmīdbergs)
      Vidējās paaudzes deju kolektīvā ”Pastalnieki” (vad. Mārīte Taškāne) 
      Jauniešu deju kolektīvā „Rūdis” (vad. Antra Grinberga)
      Jauniešu deju kolektīvā "Ērgļu jaunieši" (vad. Antra Grinberga"                                          
      Vidējās paaudzes deju kolekīvā „Rūdolfs” (vad. Antra Grinberga)
      Dāmu deju grupā „Varbūt” ( vad Taiga Sirmā)
      Bērnu deju kolektīvā “Pienenīte” (vad. Antra Grinberga)
      Ērgļu teātrī (režisore Terēzija Kaimiņa)
      Tautas lietišķās mākslas studijā „Ērgļi” (vad. Sandra Lauberte)
      Tautas mūzikas kopā „Pulgosnieši” (vad. Vineta Dāve)     
      Līnijdeju kolektīvā "Raibā līnija" (vad. Baiba Bistere)
      Ritma dejās ( vad. Sarmīte Mellēna)
      Sarīkojuma deju kolektīvā “Vizbulīte” ( vad. Sandra Avotiņa)
      Mūzikas teorijas studijā (vad. Virdžīnija Burova)
      Ērgļu mākslas un mūzikas skolas pūtēju orķestrī (vad.Pēteris Leiboms)

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2023 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit