ĒRGĻU
apvienība
Pirmdiena, 28. novembris
Šodien sveicam: Rita, Olita, Vita
Kontaktinformācija

Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde
Reģ.nr. 50900036721
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālr./ fakss 64871231
E-pasts: ergli@madona.lv

Meklēt ergli.lv
  Meklēt

Pakalpojumu sniegšanas centrs Sausnējas pagastā

Kontaktinformācija:
adrese: “Ozoli”, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts, Madonas novads, LV- 4841,
tālr.: 64829534,
e-pasts: sausneja@madona.lv

Darba laiks :
Katru darba dienu  8.00 – 12.30
                              13.00 - 16.30

Kontaktpersonas:
Lietvede – uzskaitvede  Ineta Tolmane
 t. 64829534; m.t.26119879
 Darba laiks katru darba dienu 8.00- 13.00

Kultūras darba organizatore     Inese Leiboma
E-pasts: inese.leiboma@madona.lv, t. 64829534;  m.t.26191640

Lauksaimniecības konsultante  Diāna Suščenko
m.t. +371 26117524
E-pasts: diana.suscenko@madona.lv
Darba laiks otrdienās no 8.00 - 12.00

Novadpētniecības speciāliste    Ilga Kronīte
 Darba laiks otrdiena, trešdiena, piektdiena, sestdiena  9.00 – 13.00
                    ceturtdiena                  13.00- 17.00
Kontaktēties pa telefonu m.t. 28730830, fakss 64829534;
E –pasta sausneja@madona.lv

Sausnējas ambulances   ārsta palīgs(feldšere)  Inta Liepiņa
t. 64829974, m.t.29422064; fakss 64829534;
E –pasta sausneja@madona.lv
Pieņemšana:
    Sausnējas ambulancē, "Straumes", Sausnēja
                      otrdienās 10.00-12.00, 
                      piektdienās 12.30-14.00
    Sidrabiņos, Sausnējas pagasta pārvaldē
                      piektdienās 10.00-12.00
  Mājas aprūpe  pēc vajadzības.

 Sausnējas pagsta pakalpojumu sniegšanas centra kompetence

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 69. panta otrajai daļai:
1. Nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par kompetencē esošajiem jautājumiem.
2. Veic iedzīvotāju deklarāciju Sausnējas pagasta pārvaldes teritorijā.
3. Pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem
4. Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī juridiskajām personām, organizē atbilžu sagatavošanu iesniedzējiem.
5. Nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem.
6. Pieņem darbā un atbrīvo no darba pārvaldes darbiniekus un pārvaldes pārziņā esošo institūciju darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus.

Domes lēmumos noteiktajā kārtībā :
1. Pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Ērgļu novada pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
2. Nodrošina informācijas apriti starp Pašvaldības institūcijām
3. Nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu
4. Organizē Sausnējas pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu
5. Atbilstoši likuma “Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Sausnējas pagasta pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā.

A- A A+ T T T TDirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Ērgļu apvienības pārvalde,
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840,
tālr. 64871231, e-pasts ergli@madona.lv
(c) 2022 Ērgļu apvienības pārvalde


Izstrādāts : DirectHit